סל הקניות

סל הקניות ריק

דיני ניירות ערך

דיני ניירות ערך
757 ₪ ליחידה כולל מע"מ

מאת: עו"ד רונן עדיני

הספר סוקר בהרחבה את ההיבטים השונים של דיני ניירות ערך, הן אזרחיים והן פליליים. הספר סוקר את הדין הישראלי בנושאי ניירות-ערך, את פעילותן ומעורבותן של הרשויות בתחום זה, ואת פסיקת בתי המשפט בנושאי ניירות ערך, הן תוך השוואה לפסיקה זרה והן תוך התייחסות לדין הרצוי. בין נושאי הספר ניתן למצוא- פירוט של מושגי יסוד ועקרונות יסוד בדיני ניירות ערך; תיאור של סמכויות ותפקידי הבורסה לניירות-ערך בתל אביב והרשות לניירות-ערך; תיאור ביצוע הנפקה של ניירות ערך, בין הנפקה פרטית ובין הנפקה ציבורית; האחריות המוטלת על חותמי התשקיף; פירוט של כל חובות הדיווח והגילוי החלות על תאגיד בורסאי ועל בעלי הענין בו, לרבות - דו"ח מיידי, דו"ח תקופתי, דו"חות כספיים; עבירות של תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים ועבירות דיווח; סקירה של מוסד החיתום ותפקידי החתם בהנפקה; היקף החובות והאחריות של מנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות, והמגבלות החלות עליהם.

בספר 962 עמודים (מהדורה 2004).

 

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ