סל הקניות

סל הקניות ריק

הבעלות בחברה העסקית- תאוריה, דין, מציאות

baalut
290 ₪ ליחידה כולל מע"מ

מאת: פרופ' ידידיה שטרן

למי שייך הכסף הגדול? האם חברות עסקיות אמורות להתנהל רק למען האינטרסים של בעלי המניות? כיצד קשור הדבר למשבר הכלכלי העולמי? ספר מפתיע, שמשלב ניתוח משפטי, כלכלי, חברתי ותרבותי של הבנת משמעותה ותפקידה של החברה העסקית, פרי הפקה משותפת של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה והוצאת אוניברסיטת בר-אילן. החברה העסקית נתפסת כרכושם של בעלי המניות ולכן דיני החברות מפקידים בידיהם את השליטה בה. "הכסף הגדול" מנוהל למען בעלי ההון תוך דחיקת אינטרסים אחרים של עובדים, נושים, צרכנים והקהילה בכללותה. הספר בוחן באורח ביקורתי את התיאוריה, הדין והמציאות של העדפת בעלי המניות. המסקנה היא שהמשטר הקיים מניב תוצאות בלתי יעילות לחברה העסקית, לכלכלה ולסביבה החברתית. המשבר הכלכלי הגלובאלי הוא ביטוי חריף לקשיים אלו. הספר מוליך למסקנה חדשה שעשויה לשחרר את שוק ההון ואת דיני החברות מהקיבעון שבו הם מצויים במאה וחמישים השנים האחרונות. ספר חובה למנהלים, משפטנים, כלכלנים וכל מי שנוגע לעולם העסקי.

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ