סל הקניות

סל הקניות ריק

הקפאת הליכים

הקפאת הליכים
914 ₪ ליחידה כולל מע"מ

מאת: ורדה אלשייך וגדעון אורבך

במהדורה השנייה, שראתה אור לאחר חמש שנים מאז שפורסמה המהדורה הקודמת, מרחיבים המחברים, מהמובילים בתחום זה, בדינים הסבוכים והמורכבים בתחום של הקפאת ההליכים, ושל חדלות הפירעון. נוסף לפרקים הדנים, בין היתר, בבקשה להקפאת הליכים, בנאמן ובתפקידיו, בעובדים, בנושים המובטחים ובהתמחרות, נוספו לספר שלושה פרקים חדשים: הראשון עוסק ב"מבנים ונהלים עסקיים במבחן חדלות הפירעון", ובו דיון מעמיק בנושאים, כמו תווי קנייה, הסכמי בונוס, מיזמים משותפים ופעילויות משולבות בין החברה לבין גורמים עסקיים שונים, לרבות דיון בתניות לשימור הבעלות. השני עניינו "רשויות בהקפאת הליכים". בחלקו הראשון של פרק זה, סוקרים המחברים את המפגש שבין הרשויות המינהליות (רשויות מקומיות ורשויות מס) לבין החברה חדלת הפירעון. בחלקו השני דנים המחברים בסוגיה המורכבת של הקפאת הליכים ברשות מקומית, תוך הצגת מאפייניה המיוחדים. השלישי מתמקד בנושא "שכר טרחתו של הנאמן בהקפאת הליכים".

בספר 800 עמודים (מהדורת 2010)

 

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ