כרטיס חכם

 לקוח יקר,

יש לקרוא בעיון את ההוראות וההנחיות שלהלן על מנת להימנע ממצב שבו לא

נוכל להנפיק לך את הכרטיס החכם.

 קביעת מועד ההנפקה תתבצע לאחר מילוי הפרטים והרשמה ולאחר ביצוע התשלום עבור הכרטיס החכם.

לא יונפק כרטיס חכם לעורך דין שייקבע מועד מבלי שמילא אחר התנאים הבאים:

1. מילוי פרטים והרשמה ואישורם ע"י נציגי החברה הכלכלית.

2. ביצוע תשלום עבור הנפקת הכרטיס החכם.

 חשוב מאוד!!

יש למלא את פרטי בעל הכרטיס החכם בלבד.

במקרה של ריבוי מונפקים יש לציין כתובת מייל שונה עבור כל מונפק.

ביום הנפקת הכרטיס, חובה על מקבל הכרטיס להיות נוכח בכל תהליך ההנפקה. 

חובה להציג שתי תעודות מזהות עם תמונה, תעודת זהות כחולה עדכנית כולל הספח ורישיון נהיגה עדכני בתוקף (עם תמונה) או דרכון בתוקף.

(ת.ז. האחרונה שהונפקה לך במשרד הפנים. כל תעודה אחרת או צילום לא יתקבלו.)

במקרה של חידוש תעודה חובה להביא בנוסף גם את הכרטיס החכם הקיים יחד איתך.

לידיעתך, תהליך ההנפקה נמשך כ- 30 דקות.

   קראתי את ההנחיות ואני מעוניין לקבוע מועד הבא...
   
 
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ