*שדה חובה

יש למלא את פרטי הלקוח (שם עוה"ד אשר על שמו יהיה הכרטיס)  

תחומי עיסוק

הודעת הבהרה

מערכת נט המשפט ומערכות אחרות כגון: מערכת מייצגים במיסוי מקרקעין, ומערכת כלים שלובים, רשם החברות ועוד... (כל שירות המסופק בה וכל מערכת אחרת הנכללת בה, או המקושרת לה, כגון אמצעי גביה, מערכת הכספת ומערכות אחרות למשלוח דואר מקוון), אמצעי הגישה אליה והשימוש בה לרבות אתר האינטרנט של המערכת המאפשר גישה למערכת, ממשקים לגישה למערכת, תעודות וחתימות אלקטרוניות, וכיוצ"ב ("מערכת בתי המשפט") לא פותחו והם אינה מתופעלים או מתוחזקים על ידי החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין או על ידי לשכת עורכי הדין ("החברה הכלכלית"), אלא על ידי הנהלת בתי המשפט, או מי מטעמה או באישורה. אמנם החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין פועלת בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט לצורך אספקת שירותי הכוונה, הנפקת תעודות אלקטרוניות (מטעם גורם מאשר), סיוע והדרכה לשימוש במערכת בתי המשפט, אולם החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין אינה ובשום מקרה לא תהיה אחראית למערכת בתי המשפט להפעלתה ולשימוש בה, ולרבות לכל תקלה, פגם או ליקוי שיתגלו בה או לכל אי נוחות שתגרם כשתוצאה מהשימוש בה.

 

 

אני יודע כי ביום הנפקת הכרטיס, חובה על מקבל הכרטיס להיות נוכח באופן אישי בכל תהליך ההנפקה.

חובה על מקבל הכרטיס להציג שתי תעודות מזהות עם תמונה:

1. תעודת זהות כחולה עדכנית כולל הספח.

2. רישיון נהיגה עדכני בתוקף (עם תמונה) או דרכון בתוקף.

כל תעודה אחרת או צילום של תעודות אלה לא יתקבלו.

לידיעתך, תהליך ההנפקה נמשך כ- 30 דקות.

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ