סל הקניות

סל הקניות ריק

חברים יקרים,

לאחרונה נכנסו לתוקפן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות הנגישות לשירות), התשע"ג-2013.
בהתאם לתקנות, שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי המפורסם לכלל הציבור (או לחלק בלתי מסוים ממנו), לרבות באמצעות אתרי אינטרנט, נדרש להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין הציבה לעצמה להיות נושאת הדגל בתחום הנגישות בארץ, והיא מעמידה לרשות חברי הלשכה ללא תשלום "סרגל נגישות" שניתן להתקינו כתוסף לתכנת הוורד לסיוע ביצירת מסמכים נגישים. לפירוט נוסף ראו בתנאי השימוש ובמדריכי ההתקנה והשימוש.

בנוסף לסרגל הנגישות, משיקה החברה הכלכלית מגוון פתרונות שמטרתם להקל על עורכי הדין בבואם ליישם את התקנות על התכנים והמידע שהם חולקים באופן ציבורי:

מגוון קורסים והכשרות בנושאי נגישות ובהם: הרצאות, ימי השתלמות והכשרה בסיסיים לעורכי דין ולעובדי משרדם כנדרש בחוק, קורס רכזי נגישות (כמחויב בחוק לגבי מקומות עבודה שבהם 25 עובדים ומעלה) ועוד.

לחברים המעוניינים להתמקצע בנושאי הנגישות, יתקיים קורס ייעודי ללימודי תעודה, וזאת בשיתוף אחת מהאוניברסיטאות הגדולות בארץ.

מגוון פתרונות טכנולוגיים מתקדמים להנגשת שירותי האינטרנט עבור ציבור החברים.

כחברת הביצוע של לשכת עורכי הדין, כלל הפתרונות והשירותים הנזכרים לעיל מוצעים על ידי

החברה הכלכלית לחברי הלשכה בעלות מופחתת משמעותית מעלות השירותים המוצעים בשוק.

פעילויות בנושא הנגישות, מבוצעות בשיתוף וליווי של עו"ד איתן עמרם, ממונה נגישות וקידום זכויות עו"ד ואנשים עם מוגבלות בלשכה.

להנחיות על אודות הנגשת תכנים באינטרנט

למידע ולהצטרפות לשירותים אלו.

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ