סל הקניות

סל הקניות ריק

הסדנה תעסוק, להבדיל מסדנאות פרטיות אחרות, בייחוד בשלב המהותי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, והפעלתו הלכה למעשה. בשנים האחרונות, כידוע, הופקדו אלפי ייפויי כוח מתמשך הצפויים להיכנס לתוקף כבר בשנה זו או בשנים הקרובות וכבר התעוררו, כפי שעולה מהפסיקה, מקרים אחדים של התנגדויות לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו והשאלה תעמוד בכל חריפותה עם פרסום ברשומות (הצפוי בקרוב) של תקנות המומחים, המעוררות שורה של שאלות משפטיות ככל שתשובת המומחה אינה קובעת החלטית שהממנה "אינו מסוגל להבין בדבר".

4 שעות אקדמיות עם פרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי*
הסדנה מוקלטת ותינתן לה גישה לאחר התשלום.

powerהדגש בסדנה מתייחס לשלב הקריטי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, לפי הפסיקה, נושא זה יהיה "חם" בשנים הקרובות שכן הופקדו אלפים רבים של ייפוי כוח מתמשך שרבים מהם יכנסו לשלב שבו על המיופה כוח להפעיל את סמכויותיו. הסדנה גם תשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה בחוק הירושה ולדיני השליחות וכן נושאים נוספים כדלקמן:

א. תנאי הסף לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף ופרשנותם בפסיקה; הצהרת מיופה הכוח בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקפו (הטופס ופרטיו); מהות אישור האפוטרופוס הכללי - דקלרטיבי או קונסטרוקטיבי; ניתוח תקנות המומחים; העיקרון כי "אין כניסתו לתוקף של היכ"ם, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה"; "תניית יוליסס" - תניה (הכלולה בטופס הרשמי) שרשאי הממנה לקבוע מראש את הגבלת זכותו לביטול ייפוי הכוח; העילות והדרכים להתנגדות לכניסתו לתוקף ו/או לביטול ו/או להגבלת ייפויי הכוח המתמשך בשלב כניסתו לתוקף ולאחריו.
ב. תומך החלטות; נוהל האפוטרופוס הכללי לעניין תומך החלטות (2018); הסכמים בין התומך לנתמך בעניין קבלת החלטות נתמכת;
ג. מסמך הבעת רצון; הגדרתו ומהותו;
ד. עריכת המסמכים ללא מפגש פיזי של העורך עם הממנה (בתקופת הקורונה);
ה. נשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה ולדיני השליחות.

המלצה: משתתפי הסדנה רשאים לרכוש את ספרו של פרופ' קורינאלדי (יוני 2020, 267 עמ', כולל נספחים), במחיר הנחה של 50% (90 ש"ח כולל מע"מ במקום 180 ש"ח). הספר כולל 11 נספחים שחלקן טרם הועלו על הדפוס - הסדנה תעסוק גם בניתוח הנספחים החדשים.

הסדנה מיועדת לעורכי דין המתמחים בדיני משפחה, ירושה וצוואות. אולם העיסוק בעריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון מותנה בכך שעורך הדין יעבור את ההכשרה של האפוטרופוס הכללי ויקבל תעודה ממנו.
המשתתפים בסדנה יקבלו תעודת השתתפות בסדנת ההשתלמות הנערכת בזום מטעם החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד בע"מ ופרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי. אולם תעודה זו אינה באה במקום התעודה הדרושה כאמור לפי החוק.

הנרשמים בסדנה יוכלו לפני הסדנה או תוך כדי הסדנה להציג שאלות.


* הקווים המייחדים את הקריירה המשפטית בת 60 שנה של פרופ' מיכאל קורינאלדי, היא שילוב של האקדמיה פרופ' למשפטים ושל הפרקטיקה במשרד עורכי דין ותיק בירושלים. השילוב הזה השביח את הישגיו בתחומי מחקר, אקדמיה ופרקטיקה. חתן פרס נשיא המדינה (שמעון פרס) להנצחת זכרו של הנשיא יצחק בן צבי (2010). מחבר הספרים הוצאה לאור של לשכת עוה"ד: שרשבסקי-קורינאלדי, דיני משפחה, כרך א' (2015) וכרך ב' (2016) - 1400 עמודים (כולל מבואות ותוכן עניינים). דיני ירושה, צוואות ועזבונות מהדורה שניה, 2012 (550 עמ' כולל מפתחות).

 

  

יפוי כוח מתמשך - סדנה וספר 
500 ₪

יפוי כוח מתמשך - סדנה בלבד 
410 ₪

יפוי כח מתמשך - ספר בלבד 
180 ₪

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ