סל הקניות

סל הקניות ריק

הסדנה תעסוק, להבדיל מסדנאות פרטיות אחרות, בייחוד בשלב המהותי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, והפעלתו הלכה למעשה. בשנים האחרונות, כידוע, הופקדו אלפי ייפויי כוח מתמשך הצפויים להיכנס לתוקף כבר בשנה זו או בשנים הקרובות וכבר התעוררו, כפי שעולה מהפסיקה, מקרים אחדים של התנגדויות לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו והשאלה תעמוד בכל חריפותה עם הגשת תקנות המומחים לאישור ועדת החוקה של הכנסת (הצפוי בקרוב), ופרסומן ברשומות. תקנות המומחים מעוררות שורה של שאלות משפטיות ככל שתשובת המומחה אינה קובעת החלטית שהממנה "אינו מסוגל להבין בדבר".

* 4 שעות אקדמיות עם פרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי- מצולם/מוקלט (פודקאסט)

השקת ספרו "ייפוי כוח מתמשך" (מהדורה שישית, מעודכנת למאי 2021), בהשתתפות ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי תתקיים במשרדי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ברחוב המסגר 18, תל אביב ביום 20.7.2021 בשעה 16:00-17:30.

פרופ' מיכאל קורינאלדיהדגש בסדנה מתייחס לשלב הקריטי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, לפי הפסיקה, נושא זה יהיה "חם" בשנים הקרובות שכן הופקדו אלפים רבים של ייפוי כוח מתמשך שרבים מהם יכנסו לשלב שבו על המיופה כוח להפעיל את סמכויותיו. הסדנה גם תשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה בחוק הירושה ולדיני השליחות וכן נושאים נוספים כדלקמן:

א.         תנאי הסף לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף ופרשנותם בפסיקה; הצהרת מיופה הכוח בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקפו (הטופס ופרטיו); מהות אישור האפוטרופוס הכללי - דקלרטיבי או קונסטרוקטיבי; ניתוח תקנות המומחים; העיקרון כי "אין כניסתו לתוקף של היכ"ם, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה"; "תניית יוליסס" - תניה (הכלולה בטופס הרשמי) שרשאי הממנה לקבוע מראש את הגבלת זכותו לביטול ייפוי הכוח; העילות והדרכים להתנגדות לכניסתו לתוקף ו/או לביטול ו/או להגבלת ייפויי הכוח המתמשך בשלב כניסתו לתוקף ולאחריו.

ב.         תומך החלטות; נוהל האפוטרופוס הכללי לעניין תומך החלטות (2018); הסכמים בין התומך לנתמך בעניין קבלת החלטות נתמכת;

ג.          מסמך הבעת רצון; הגדרתו ומהותו;

ד.         נשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה ולדיני השליחות.

המלצה: משתתפי הסדנה רשאים לרכוש את ספרו של פרופ' קורינאלדי (מאי 2021, 356 עמ', כולל נספחים ומפתחות), במחיר הנחה של 50% (100 ₪ כולל מע"מ במקום 200 ש"ח). הספר כולל 13 נספחים שחלקם טרם הועלו על הדפוס - הסדנה תעסוק גם בניתוח הנספחים החדשים.

הסדנה מיועדת לעורכי דין המתמחים בדיני משפחה, ירושה וצוואות. אולם העיסוק בעריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון מותנה בכך שעורך הדין עבר/יעבור את ההכשרה של האפוטרופוס הכללי וקיבל/יקבל תעודה ממנו. המשתתפים בסדנה יקבלו תעודת השתתפות בסדנת ההשתלמות הנערכת בזום מטעם החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד בע"מ ופרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי. אולם תעודה זו אינה באה במקום התעודה הדרושה כאמור לפי החוק.

הנרשמים בסדנה יוכלו לפני הסדנה או תוך כדי הסדנה להציג שאלות.

* הקווים המייחדים את הקריירה המשפטית בת 60 שנה של פרופ' מיכאל קורינאלדי, היא שילוב של האקדמיה פרופ' למשפטים ושל הפרקטיקה במשרד עורכי דין ותיק בירושלים. השילוב הזה השביח את הישגיו בתחומי מחקר, אקדמיה ופרקטיקה. ראשון מקבלי "פרס לשכת עוה"ד" (1990); חתן פרס נשיא המדינה (שמעון פרס); אות יקיר לשכת מחוז ירושלים (2020). מחבר הספרים הוצאה לאור של לשכת עוה"ד: שרשבסקי-קורינאלדי, דיני משפחה, כרך א' (2015) וכרך ב' (2016) - 1400 עמודים (כולל מבואות ותוכן עניינים). דיני ירושה, צוואות ועיזבונות מהדורה שניה, 2012 (550 עמ' כולל מפתחות), ייפוי כוח מתמשך (שישה מהדורות).

 

  

יפוי כוח מתמשך - סדנה וספר 
644 ₪

יפוי כוח מתמשך - סדנה בלבד 
480₪

יפוי כח מתמשך - ספר בלבד 
234 ₪

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ