pador header logo
לחץ כאן לכניסה לפדאור.

הפדאור כולל שיפור חוויית המשתמש וכלים חדשים לאיתור ולטיפול במידע. הממשק חדש, קל וידידותי, הוא מאיץ את תהליך איתור המידע וחוסך זמן רב לעורך הדין. אנו ממשיכים לשקוד על חידושים ושיפורים נוספים לפדאור, וממשיכים להוסיף יכולות חדשות ומתקדמות מדי שבוע ואף מדי יום. אנו מציעים לך להתנסות בשימוש בפדאור, כדי להיווכח עד כמה איתור מידע יכול להיות תכליתי ויעיל.

* המחשבונים בפדאור מושבתים זמנית

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ