קביעת תור

*
*
*
*
*
יש למלא את מספר הטלפון הנייד של מבקש הכרטיס, למספר זה תשלח תזכורת לקראת ההנפקה

קוד ביטול:
 
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ