בחודש דצמבר 2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 40 לחוק התקשורת.
התיקון אוסר על משלוח מסרים פרסומיים באמצעות דואר אלקטרוני (מסרונים קצרים, פקס ומערכות חיוג אוטומאטיות)
אלא בתנאים הקבועים בו, ובין אלו הסכמת הנמענים.
בהרשמתי הנני מקבל את תנאי האתר ומאשר קבלת תכנים הכוללים עדכונים בדבר מבצעים וחומרים פרסומיים לכתובת המייל שלי.

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ