יייפויי כח מתמשך

יפויי כח מתמשך
המחיר הרגיל: 180 ₪ מחיר במבצע: 150 ₪ ליחידה כולל מע"מ

ההוצאה לאור מודיעה כי יצא לאור ספרו של פרופמיכאלקורינאלדי (יוני 2020)

ייפוי כוח מתמשך -
הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ספר זה נכתב בעקבות הרפורמה בדיני הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על פי חוק הכשרות המשפטיתוהאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 ועל פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוחמתמשךהנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017. ואלה ההסדרים המשפטיים החדשים שכולם נכנסו לתוקף בין השנים 2017-2018:

-          ייפוי כוח מתמשך  

-          הנחיות מקדימות לאפוטרופוס 

-          מסמך הבעת רצון

-          תומך החלטות

הספר מבהיר את הכללים החלים על ההסדרים המשפטיים החדשים וכולל נוסח משולב מלא של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 לרבות תיקון מס' 18 ונוסח מצולם של התקנות העיקריות (קובץ תקנות7801 מיום 20.4.2017). לספר צורפו 11 נספחים מעודכנים של החקיקה וחקיקת המשנה שפורסמה מאז הרפורמה, לרבות טיוטת תקנות המומחים, 

הנהלים העיקריים של האפוטרופוס הכללי ושל רשם המקרקעין שפורסמו בשנים 2018-2020 וטפסים שימושיים שטרם הופיעו בדפוס. בנוסף כולל הספר את הפסיקה המעודכנת מאז הרפורמה ועד היום.

הספר נכתב בידי פרופמיכאל קורינאלדי מן המומחים באקדמיה ובפרקטיקה בתחום דיני משפחה וירושהחתן פרס נשיא המדינה  (שמעון פרס) להנצחת זכרו של הנשיא יצחק בן צבי (2010); מחבר הספרים הוצאה לאורשל לשכת עוה"ד:  שרשבסקי-קורינאלדידיני משפחה, כרך א' וכרך ב' (2016) -  1400 עמודים;  דיני ירושהצוואות ועיזבונות מהדורה שניה 2012 (550 עמ') וחמישה מהדורות של הספר היוצא לאור עתה (יוני 2020) על ייפוי כוח מתמשך עם דגש על נושא 

הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח והפעלתו הלכה למעשה וכל הכרוך. היקף המהדורה החמישית 267 עמ' כולל הנספחים.

 

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ