ייפוי כוח מתמשך - סדנה וספר

practicom_743326097
500 ₪ ליחידה
*
אין במלאי

אזל מהמלאי

 

סדנה בייפוי כוח מתמשך - חידושים ועדכונים בעריכת וכניסת ייפוי הכח לתוקף תומך החלטות ומסמך הבעת רצון

 

4 שעות אקדמיות עם פרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי*
הסדנה מוקלטת ותינתן לה גישה לאחר התשלום.

הדגש בסדנה מתייחס לשלב הקריטי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, לפי הפסיקה, נושא זה יהיה "חם" בשנים הקרובות שכן הופקדו אלפים רבים של ייפוי כוח מתמשך שרבים מהם יכנסו לשלב שבו על המיופה כוח להפעיל את סמכויותיו. הסדנה גם תשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה בחוק הירושה ולדיני השליחות וכן נושאים נוספים כדלקמן:
powerא. תקנות המומחים
טיוטת תקנות המומחים הרשמית אמורה להתפרסם בקרוב ברשומות (ראו נספח 7) קורינאלדי/ ייפוי כוח מתמשך מהדורה חמישית יוני 2020) להלן קורינאלדי 2020) חוות דעת מומחה רפואי תינתן לפי תקנה 3 להצעת התקנות על ידי בעל תואר מומחה, "אחד או יותר", בתחום הנוירולוגיה או הפסיכיאטריה או הגריאטריה "לשאלת מסוגלותו של האדם להבין בדבר, בעניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח", הדרישה לחוות דעת מומחה אינה גורעת מהאפשרות של ממנה להורות בייפוי הכוח על דרך אחרת לקביעה כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר". תקנות המומחים מפרטות את תוכן חוות הדעת הרפואית הנדרשת בדבר מסוגלות הנבדק לקבל החלטות בענייניו הרפואייים/ רכושיים/אישיים/עניינים מסויימים וכן בשאלה "האם מצבו הקוגנטיבי של האדם הנבדק הוא קבוע או שיש סיכוי לשינוי". האפשרויות הנתונות למומחה בטופס הן גם "באופן חלקי או במתן התאמות", "קבוע ולא צפוי שינוי/לא קבוע וקיימת אפשרות לשינוי"/הצפי שהשינוי יתרחש ובאילו נסיבות". התקנות המומחים מעוררות שורה של שאלות משפטיות בפרשנות של חוות דעת המומחה הרפואי ככל שתשובתו אינה מוחלטת כאמור וכן בפרשנות "דרך אחרת" שקבע הממנה לחוסר מסוגלותו בעתיד.
ב. מהות אישור האפוטרופוס הכללי - דקלרטיבי או קונסטרוקטיבי;
ג. תניה שקובע הממנה מראש בדבר הגבלת זכותו לביטול ייפוי הכח - "חוזה יוליסס"
הממנה רשאי לקבוע בשלב העריכה כי ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות ובמקרה זה ייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו (ס' 32כג(ד)) וזאת להבדיל משריון חופש הצוואה בחוק הירושה .
ד. תומך החלטות
התקנות האמורות לעסוק בהסדר זה טרם הותקנו ובמקומן נקבע על ידי אגף האפוטרופוס הכללי - "נוהל בעניין מינוי תומך החלטות על ידי ביהמ"ש" (הנוהל צורף כנספח 8 לקורינאלדי, שם).
ה. מסמך הבעת רצון
מסמך הבעת רצון עוסק במתן אפשרות להורה או לאפוטרופוס שהוא קרוב של קטין או בגיר (לרבות אפוטרופוס למעשה לפי סעיף 67 לחוק הכשרות המשפטית) לציין את שמו של אפוטרופוס מחליף, שהוא מבקש שימונה לילדו או לקרובו "אם בשל מוגבלות הוא [האפוטרופוס] יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו" (ס' 64(ב) לתיקון 18), בליווי הנחיות מקדימות לאפוטרופוס המחליף. הספרות המשפטית בנושאים של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית אינה דנה כלל במוסד המשפטי החדש הזה.
תקנות ייפוי כוח מתמשך (2017) קובעות טופס מיוחד (נספח ג) למסמך הבעת רצון. לפי תקנה 6(ג) לתקנות הנ"ל נכללה הפקדת המסמך אצל האפוטרופוס הכללי כהוראת רשות - אולם למעשה נקבעה בהודעות לציבור מטעם האפוטרופוס הכללי (האחרונה 18.5.20) - חובת הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי ובהגשה מקוונת בלבד החלה גם על מסמך הבעת רצון, וזאת ללא הגשה של המסמך הפיזי למשרד האפוטרופוס הכללי ובלבד שעו"ד יצרף הצהרה בנוסח שפורסם באתר האפוטרופוס הכללי.

המלצה: המשתתפים בסדנה רשאים לרכוש את חיבורו הנ"ל של קורינאלדי 2020 (250 עמ') שמחירו 180 ₪ כולל מע"מ במחיר הנחה של 50% (90 ₪ כולל מע"מ), שכן הסדנה תסתמך על סעיפים ונספחים שטרם פורסמו בדפוס, אך נכללו בחיבור הנ"ל.

הערה: הנרשמים בסדנה יוכלו לפני הסדנה או תוך כדי הסדנה להציג שאלות.
* הקווים המייחדים את הקריירה המשפטית בת 60 שנה של פרופ' מיכאל קורינאלדי, היא שילוב של האקדמיה פרופ' למשפטים ושל הפרקטיקה במשרד עורכי דין ותיק בירושלים. השילוב הזה השביח את הישגיו בתחומי מחקר, אקדמיה ופרקטיקה. חתן פרס נשיא המדינה (שמעון פרס) להנצחת זכרו של הנשיא יצחק בן צבי (2010). מחבר הספרים הוצאה לאור של לשכת עוה"ד: שרשבסקי-קורינאלדי, דיני משפחה, כרך א' (2015) וכרך ב' (2016) - 1400 עמודים (כולל מבואות ותוכן עניינים). דיני ירושה, צוואות ועזבונות מהדורה שניה, 2012 (550 עמ' כולל מפתחות).
 
  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון