ימים אחרונים בהחלט להצטרף לקורס עליו לא תפסיקו להודות. מצ"ב תמונה כסימוכין (פרסומת)